Magunkról

Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és megóvása, az ezt veszélyeztető problémák feltárása, nyilvánosságra hozatala, kezelése; környezetvédő szemlélet és magatartásforma kialakítása és terjesztése, az emberek környezeti öntudatra ébresztése társadalmi összefogás elősegítése a városért és természeti környezetéért, legfőképpen az itt lakó emberek életminőségének javításáért.

Egyesület 2001-ben alakult, és 2007 óta közhasznú egyesületként működünk.
Szervezetünk tagjai olyan magánemberek, akik a megfogalmazott céljainkkal egyet értenek, azzal azonosulnak. Az elmúlt években nekik köszönhetően számos eredményt tudtunk felmutatni.
A helyi védettség alatt álló környezetvédelmi területeken tanösvények létesültek a Fundoklia völgyben, és a Beliczay-szigeten. Minden évben eljutunk a helyi iskolákba, és ismeretterjesztő, interaktív foglalkozásokat tartunk a tanulók számára, számos kiadványt, és folyóiratot jelentettünk meg, közparkot létesítettünk, részt vettünk valamennyi jelentősebb városi rendezvényen, az önkormányzat, és állam által szervezett, tevékenységünkhöz köthető akciókból aktívan kivettük a részünket.

A város Közgyűlésének Környezetvédelmi bizottságában külső tagot delegálunk, szavazati joggal (második ciklus), együttműködünk a város önkormányzatával, rendőrségével, polgárőrségével, közterület-felügyeletével, más civil szervezetekkel.

Design és technológia: EUSAN Kft. - euPark. Fejléc fotók: Duna-Art Fotóklub