Érd természeti értékei

Czabai kert

A Czabai-kertet 1977-ben helyezték természetvédelmi oltalom alá, azzal a céllal, hogy „őrizze a táj régi állapotát tükröző tölgyállományt, biztosítsa a környék madárvilágának zavartalan fészkelését, nyújtson lehetőséget az erdő természetes fejlődésének megfigyelésére, nyújtson a látogatónak maradandó esztétikai élményt, és adjon lehetőséget az értékes tölgymakktermés erdősítésre való felhasználására.” Részletek...

A Fundoklia-völgy

Az Érd-sóskúti-fennsík 170-220 m-es tengerszint feletti magasságot elérő területébe mintegy 15-35 m mélyen vágódott be az az aszóvölgy, amelyet a helybeliek csak Mély-árok néven emlegettek, ám a különösen hangzó Fundoklia-völgy néven vált ismerté. Hossza mintegy kilométernyi, de völgyfőjét, felső harmadát elválasztja az M 7-es autópálya az alsó, meredek oldalú résztől, amely természeti értékei miatt, 1999. tavaszán helyi védettséget kapott. Részletek...

Érd állatvilága, zoológiai értékek

Szemben a növényvilág sokoldalú, hosszú időn keresztül tartó és ismétlődő vizsgálatával, Érd állatvilágát tervszerűen és tudományos igényességgel nem vizsgálta korábban senki. Ha a hazai szakirodalomban tallózunk, alig-alig akadunk olyan faunisztikai listára, amelyben, valamely faj előfordulása kapcsán Érd szerepelne. Részletek...

Az Érdi Sziget flórája és vegetációja

Az Érdi- Sziget, a "Sziget" vagy pontosabban, egykori tulajdonosára utalva a Beliczay-Sziget a Duna jobb partján fekvő, közel félkör alakú ártér. A múlt század elején még valóban víz határolta, azonban a településtől elválasztó mellékág - feltehetőleg a folyószabályozások miatt - az 1800-as évek közepétől fokozatosan elmocsarasodott, majd feltöltődött, így a terület jelenleg Érd-Ófaluhoz hozzákapcsolódó partszakasz. Részletek...

Az érd környéki erdők

Érd természetes növénytakarója, részben talajtani okok miatt - edafikusan - erdőtlen gyepvegetáció, részben klülönböző lomberdők, ezek nagy részét azonban napjainkra már kiirtották. A Beliczay sziget keményfa ligeterdejét már a korábbiakban bemutattuk. Ismerkedjünk meg most a város északi-, északkeleti peremén húzódó erdőfoltokkal. Részletek...
Design és technológia: EUSAN Kft. - euPark. Fejléc fotók: Duna-Art Fotóklub